GÖKÇEADA

     Harikulade doğası ve antik geçmişi ile turizm sezonunun en güzel tatil rotalarından birisi olan Gökçeada, yazları serin geçen havası, kekik kokuları eşliğinde otantik ve doğal tatil yerlerinin yükselen yıldızı olmaya devam ediyor. Gökçeada eski tarihte ismi, Luwi dilinde “Yüce Ana Tanrıça ” anlamına gelen Imbros’a dönüşmüştür.

GÖKÇEADA HAKKINDA

Gökçeada Genel Bilgiler

Gökçeada   
Antik adı İmbros (İmroz) olan ilçe, 1970 yılında Gökçeada adını almıştır. Türkiye’nin en büyük adasıdır. Kıyı şeridinin uzunluğu yaklaşık 95 km. olan adada 5 gölet bulunmaktadır. Su kaynaklarının çokluğu bakımından dünyanın dördüncü adasıdır. Yılın büyük bir bölümü rüzgâr alan adanın coğrafi yapısı çevre adalardan oldukça farklıdır.

Gökçeada Rum Köyleri
Dereköy, Kale Köy, Tepeköy, Zeytinli, Eski Bademli olmak üzere adada 5 Rum köyü vardır. Kentsel sit alanı olan bu köylerin mimari dokusu koruma altındadır.

Devamı için gökçeada genel bilgiler yazımızı okuyunuz.

Gökçeada Tarihi ve Mitoloji

Gökçeada Tarihçesi

Ada’nın ilk çağlardaki durumu hakkında fazla bilgi mevcut değildir. Bilgiler, Orta çağda başlamıştır. Ada 1204-1261 tarihleri arasında Latin İmparatorluğu’na tabi kalmıştır. Bizans İmparatorluğu’nun son zamanlarında bütünlüğünü koruyamaması üzerine, Cenevizli Gattilusıo Ailesi diğer Ege Adalarında olduğu gibi, bu Ada üzerinde de hâkimiyet kurmaya gayret etmiştir. Bu aile o zamana kadar 1. Murat devrinden itibaren siyasi manevralarla Türkleri Ada’dan uzak tutmuştur. Fatih 1453 yılında İstanbul’u alıp, Bizans İmparatorluğu’na son vermesi ile imparatorlukla sıkı ilişkileri olan bu Latin Devletçiğinin de sonu gelmiş oldu. Dorino Gattilusio ölünce yerine geçen oğlu Dominiko, Dukas’ı Fatih’e elçi olarak gönderdi.

Devamı için gökçeada tarihcesi sayfamızı okuyunuz. 

Gökçeada Mitolojisi sayfamızı okuyunuz.

GÖKÇEADA NEREDE ?

Gökçeada Nerede ?

Gökçeada Nerede

Gök­çeada, Ege Denizi’nin kuzeyinde, Saros Körfezi girişinde yer alan Çanakkale’ye bağlı bir ilçe konumunda olarak, ku­ze­yin­de Semadirek Ada­sı, doğusunda Gelibolu Yarımadası, gü­ney­ba­tı­sın­da Lim­ni Ada­sı ve gü­ne­yin­de Bozcaada’nın yer aldığı 91 km’lik kıyı şeridiyle, Türkiye’nin en bü­yük adasıdır. 

Gökçeada Haritası

Gökçeada Turizm Haritası

gokceada haritası

GÖKÇEADA'YA NASIL GİDİLİR ?

Gökçeada'ya Ulaşım Bilgileri

Tavisyemiz : Gökçeada büyük bir ada olduğu için plajlar, gezilecek yerler ve konaklama işletmeleri, değişik lokasyonlarda bulundukları için, özel aracınızla yada araç kiralayarak gelmenizi tavsiye ederiz.İyi yolcuklar dileriz.

GÖKÇEADA’YA OTOBÜSLE ULAŞIM : Gök­çea­da’ya se­fer ya­pan Ça­nak­ka­le Tru­va ile Met­ro Tu­rizm olmak üzere 2 oto­büs firması bu­lu­nu­yor. Yaz sezonunda İs­tan­bul-Gökçeada arasında her­ gün sa­bah ve ge­ce ol­mak üze­re kar­şı­lık­lı iki se­fer düzenlenirken, oto­büs­lerin kal­kış ve va­rış­la­rı ada­nın için­den ya­pılı­yor. Kış dö­ne­min­de adaya geçmeyen otobüslerden Ecea­bat’ta in­erek buradan Kabatepe minibüsüne binmeniz gerekiyor.

An­ka­ra, Bur­sa, Es­ki­şe­hir istikametinden ge­len oto­büs­le­rin son durağı olan Ça­nak­ka­le’de indikten sonra, Ça­nak­ka­le-Gök­çea­da arasında dü­zen­le­nen de­niz oto­bü­sü se­fer­le­ri­yle yaklaşık 1,5 saatte adada olabilirsiniz. Diğer seçenek de Ka­ba­te­pe’den kal­kan feribotlara bi­nmek.

Bu­nun için ön­ce bo­ğa­zı geçmeniz, son­ra da Ka­ba­te­pe Li­ma­nı­na gi­den minibüslere bin­me­niz ge­re­ki­yor. İz­mir otobüsü ile ge­liyorsanız da Çanakkale yerine Ecea­bat’ta inebilir, buradan Ka­ba­te­pe Li­ma­nı’­na giden minibüslere binebilirsiniz.

Gökçeada’ya gelişinizde ve gidişinizde bilgi ve Rezervasyon için;

TRUVA Otobüs İşletmesi Gökçeada Şube 0 286 887 42 42

                                                -.-

GÖKÇEADA’YA HAVA YOLUYLA ULAŞIM : Hava yolu ile Gökçeada’ya ulaşım için 2010’da hizmete giren ve yalnızca iç hatlar terminalinin bulunduğu Gökçeada Havalimanı, yaklaşık 1 yıl boyunca hizmet verdikten sonra talep yetersizliği nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Adaya en yakın havalimanı Çanakkale şehir merkezindeki Çanakkale Havalimanı.

Çanakkale Havalimanı’ndan Gökçeada’ya ulaşım: Çanakkale Havalimanı’ndan taksi, araç kiralama, otobüs ve özel servislerle Çanakkale merkeze geldikten sonra buradan Kabatepe Limanı’ndan kalkan feribotlarla adaya geçebilirsiniz.

GÖKÇEADA’YA ÖZEL TEKNE İLE ULAŞIM : Feri­bo­tun ya­naş­tı­ğı Ku­zu­li­ma­nı ile ku­zey­do­ğu­da­ki Ka­le­köy Li­ma­nı’na geçebilirsiniz. Be­le­di­ye­ye bağ­lı bu li­man­lar­dan elek­trik, su, ya­kıt gi­bi ihtiyaçlarınızı gidermeniz mümkün.

Özel Araçlarıyla gelecekler İçin, Yol Güzergahları

Gökçeada’ya kara yoluyla ulaşım: Gökçeada’ya İs­tan­bul’dan ge­lir­ken TEM oto­yo­lu üze­rin­den Te­kir­dağ-Ke­şan-Ge­li­bo­lu-Ecea­bat is­ti­ka­me­tin­de ilerleyerek Ka­ba­te­pe Li­ma­nı’nın­a ulaşabilirsiniz.

İz­mir-An­ka­ra-Es­ki­şe­hir-Bur­sa’dan ge­lir­ken ise Ça­nak­ka­le Boğazı’nı geçmeniz gerekiyor.

Çanakkale Boğazı’nı Gelibolu-Lapseki (20 dakika), Eceabat-Çanakkale (15 dakika), Kilitbahir-Çanakkale (7 dakika) olmak üzere üç alternatifle geçebilirsiniz. Gestaş’ın Çanakkale Boğazı’nda düzenlediği sefer saatleri için …. adresini ziyaret edebilirsiniz.

İstanbul yönünden: Kara yolu ile Gökçeada’ya ulaşım için İstanbul yönünden gelecekseniz, TEM veya E5 üzerinden Tekirdağ-Malkara-Keşan-Çanakkale’den Eceabat’a 5 km kala Milli Park kavşağında, feribot göstergeli Kabatepe levhasına dikkat ederek sağa dönüp Kabatepe Limanı’na ulaşabilirsiniz. Limandaki gişeden bilet alarak feribota binebilirsiniz. Otomobildeki yolcular için ayrıca ücret ödemeniz gerekmiyor.

Anadolu yönünden: Kara yolu ile Gökçeada’ya Anadolu tarafından geliyorsanız da Bursa-Bandırma yönünden, Lapseki Limanı’ndan Gökçeada bileti almanız gerekiyor. Gün boyunca Gelibolu’ya her saat başı hareket eden feribotla karşıya geçip 30 km sonra da, Milli Park kavşağından sağa dönerek Kabatepe’ye ulaşabilirsiniz.

İzmir ve Balıkesir yönünden: İzmir ve Balıkesir tarafından geliyorsanız, Çanakkale Limanı’ndan Gökçeada bileti alıp, isterseniz 10 dakikada karşıya geçen Kilitbahir feribotuna, isterseniz de 25 dakikada Eceabat’a geçen feribota binebilirsiniz.

gökçeada feribot rehberi

Gökçeada Feribot Saatleri - GESTAŞ
Gökçeada'ya ilk defa gelecekler için, Konaklama Bilgisi

Gök­çea­da’nın bü­yük bir ada ol­ma­sı dolayısıyla, konaklama seçiminizde, size tavsiyelerimiz:

Ada­ akşamlarının, sos­yal ha­ya­tı­na ya­kın ol­mak is­te­yen­ler; Kaleköy, Yeni Bademli ve Ada merkezi;

Tatilini, masmavi tertemiz plajlarda ve koylara yakın geçirmek isteyenler; Ay­dın­cık, Uğurlu Köyü, Lazkoyu, Şirinköy, Yu­va­lı ve Kuzulimanı Pla­jı ci­va­rı­nı;

Gök­çea­da’yı otantik ve nos­tal­jik or­tam­da ya­şa­mak is­te­yen­ler; Rum köylerini tercih etmeliler : Zeytinliköy, Tepeköy ve Yukarı Kaleköy.

Gökçeada Merkez’ de, marketler, manavlar, pastane, fırınlar ve resmi kurumlar bulunuyor.

Nefiss Oğlak Tandır
Seabird Tekne Turu

LAZ KOYUNA ÇOK YAKIN KONAKLAMA & KAHVALTI

LAZKOYU BUTİK OTEL

Laz Koyu – Slider

Rezervasyon : Emre Bey          Detay Gör >

0 534 785 94 26 0 538 480 80 36

UĞURLU'DA RESTAURANT & KONAKLAMA - KAHVALTI

POYRAZ BUTİK OTEL & RESTAURANT

Poyraz Otel Slide

Rezervasyon için arayınız…   Detay Gör >

0 538 485 13 87

Lorem ipsum dolor sit amet...

YENİBADEMLİ'DE BUTİK OTEL - KAHVALTI DAHİL

OLİMBERA BUTİK OTEL

Olimbera Otel Slider

Rezervasyon için arayınız…   Detay Gör >

0 530 696 46 11

Lorem ipsum dolor sit amet...

YENİ BADEMLİ KÖYÜNDE, YILDIZKOYA YAKIN

ADEM BABA PANSİYON

Adem Baba Pansiyon Slider

Rezervasyon için arayınız…   Detay Gör >

0 546 512 43 10

Lorem ipsum dolor sit amet...

UĞURLU PLAJINA YAKIN TATİL

MAMİ PANSİYON

Mami Pansiyon Slider

Rezervasyon : Muhammed Bey     Detay Gör >

0 541 939 46 93

Lorem ipsum dolor sit amet...

MERKEZDE KEYİFLİ TATİL

ÖZBEK OTEL

ÖZBEK OTEL-ANASLIDE

Rezervasyon : Kadir Bey   Detay Gör >

0 535 888 99 53

Lorem ipsum dolor sit amet...

KALE MOTEL & RESTAURANT
(Kaleköy Limanı)

Kale Motel Slider

Rezervasyon : Şenol Bey   Detay Gör >

0 542 584 04 78 0 532 635 07 39

Lorem ipsum dolor sit amet...

merkezde, otantik tatil

LA CASA ROSSA APART & OTEL

La Casa Rossa Slider

Rezervasyon: Aynur Hanım     Detay Gör >

0 532 120 37 17

AYDINCIK PLAJINDA UNUTULMAZ TATİL VE EĞLENCE

ŞEN CAMPİNG & RESTAURANT

Şen Camping Öne Çıkanlar

Rezervasyon için arayınız…   Detay Gör >

0 539 376 72 19

Lorem ipsum dolor sit amet...

ana sayfa - apartlar & oteller -RESTAURANTLAR CAFELER - ALIŞVERİŞ

Reklam 10

EM-VEY APART

0 535 866 16 72

Klimalı + Wifi

Uğurlu Köyü

ŞEN PANSİYON 1

0 536 592 85 19

Klima + Wifi

Uğurlu Köyü

DENİZ KIZI APART

0 546 442 05 82

Klima + Wifi

Uğurlu Köyü

BİZİM APARTLAR

0 536 240 14 48

Klima + Wifi

Uğurlu Köyü

DAMLA PANSİYON

0 505 978 72 17

Klima – Wifi

Uğurlu Köyü

ŞEN PANSİYON 2

0 536 595 46 71

Yeni Bina ve Eşyalar

Uğurlu Köyü

KARDELEN ÇAMLIK

0 535 689 19 21

Deniz Manzaralı

Uğurlu Köyü

TUĞRA APART

0 538 345 47 78

Aile Pansiyonu

Uğurlu Köyü

BEYAZGÜL APARTT

0 530 463 13 81

Aile Pansiyonu

Uğurlu Köyü

ASUDE APART

0 533 130 79 90

KLİMALI – WİFİ

Uğurlu Köyü

LALEGÜL APART

0 530 412 12 40

Aile İşletmesi

Uğurlu Köyü

HASAN KEYF APART OTEL

0 533 337 55 52

Wifi + Bim Üzeri

Merkezde

Reklam 9

TURAN APART

0 541 238 00 17

Klima + Aile Misafirperverliği

Merkezde

MAVİ ADA PANSİYON

0 533 015 19 09

Wifi + Çamaşır makinesi

Uğurlu Köyü

Reklam 8

SELİN PANSİYON

0 535 274 89 44

Klimalı + Wifi

Uğurlu Köyü

Reklam 7

KILINÇ APART PANSİYON

0 542 319 01 25

Doğa Manzaralı

Merkezde

MORGÜL PANSİYON

0 530 847 40 14

Yeni Bademli

LEYLADA PANSiyon

0 544 804 21 76

Klima + Wifi

Yeni Bademli

YILDIRIM PANSİYON

0 536 211 50 71

Wifi

Yeni Bademli

BURCU PANSİYON

0 531 028 16 01

Manzaralı Odalar

Uğurlu Köyü

YASİN PANSİYON

0 546 479 56 42

Aile İşletmesi

Uğurlu Köyü

MERKEZ LOKANTASI

0 542 534 64 03

Merkezde 🙂

Reklam 6

RÜYA AİLE PANSİYONU

0 545 860 29 24

Aile Pansiyonu

Uğurlu Köyü

BATI APART

0 549 260 21 21

Deniz Manzaralı

Uğurlu Köyü

AYSUN APART PANSİYON

0 541 895 07 53

Aile Pansiyonu

Uğurlu Köyü

NOSTOS CAFE

0 531 561 92 37

Rum Tatlıları – Dibek Kahve

Zeytinliköy

Reklam 5

YAZGÜLÜ PANSİYON

0 538 224 35 09

Klima + Wifi

Yeni Bademli Girişi

DOLUNAY PANSİYON

0 534 658 95 14

Aile Pansiyonu – Wifi

Yeni Bademli Köyü

ERAY PANSİYON

0 537 205 96 31

Klima + Wifi + Taksit İmkanı

Eşelek Köyü

ÇAĞIRAN PANSİYON

0 536 777 81 49

Aile Pansiyou

Uğurlu Köyü

GÖKÇEADA EV PANSİYONU

0 530 927 17 51

Klima + Wifi

Toplu Konutlarda

POYRAZ EV PANSİYONU

0 537 944 39 89

Wifi + Aile Pansiyonu

Yeni Bademli

MELODİ PANSİYON

0 535 866 16 72

Uğurlu Köyü

CANSU PANSİYON

0 539 605 23 52

Uğurlu Köyü

TÜLAY APART PANSİYON

0 537 319 34 53

Aile İşletmesi

Uğurlu Köyü

CAFE GARAJ

Rum Tatlıları

Zeytinliköy

UĞURLU SAHİL KAMPİNG

0 535 860 77 92

Kamp Alanı- Plaj

Uğurlu Köyü Sahili

GÖKKUŞAĞI APART

0 532 553 37 66

Aile İşletmesi

Uğurlu Köyü

YALÇIN PANSİYON

0 538 725 50 75

Doğal Tatil

Uğurlu Köyü

HAYAL EVİ

0 533 664 26 75

Bahçeli Müstakil Pansiyon

Merkez, İncir Sokak

EFEM PANSİYON

0 533 161 49 81

Ev Pansiyon

Merkezde

MELİSA EMİR PANSİYON

0 536 238 36 72

Ev Pansiyon

Şirinköy

SALKIM PANSİYON

0 533 459 63 63

Wifi

Yeni Bademli

2020 Yaz Sezonu, Reklam Başlangıç Tarihi: 01.06.2020 – Bitiş Tarihi: 31.05.2021 ‘dir. İyi Sezonlar dileriz.

Rum köyü Tepeköy – Agridia

Gizemli Kaya Mezarı Nerede ?

 243,762 toplam,  45 bugün görüntülendi