GÖKÇEADA MİTOLOJİ

 Fotoğraf : Poseidon, M.Ö. 550-525
       Gökçeada Mitolojisi
Gökçeada’nın antik adı İmroz, pre-helenik tarım tanrısı Imbrasos’tan gelir. Ada Imbrassos’un bolluk diyarı olarak bilinir. İmroz’un adı,  İlyada Destanı içinde birçok kez geçer. M.Ö. 1200’lü yıllarda yaşandığı varsayılan Troya Savaşı’nı konu alan destanda Gökçeada’dan “kayalık” olarak söz edilir. Homeros İmroz’u vahşi ve dalgalı olarak tanımlar. İki vadiyi birbirinden ayıran geniş sırtlar ve düzlükler Homeros’a denizin neşesini ve coşkusunu anımsatır.Gökçeada ve 13 deniz mili uzağındaki Semadirek Ada’sı arasındaki deniz çok derindir.  Eski çağlarda, iki ada arasındaki gizemli derinliğin, İlyada Destanı’nında belirtildiği gibi, Akhilleus’un annesi, su tanrıçası “gümüş ayaklı” Thetis’in sarayını sakladığına inanılırdı. Gökçeada’da biri Kefalou Körfezi ve diğeri Alykes’de olmak üzere iki doğal liman bulunmaktadır. Bu iki doğal limanın, gemileri deniz tanrısı Poseidon’un öfkesinden koruduğuna inanılırdı. Yunan Mi­to­lo­ji­si’ne göre Po­sei­don’un ka­nat­lı at­la­rı­nın ahır­la­rı İmroz ile Te­ne­dos  (Bozcaa­da) ara­sın­daki derinliklerde bulmaktaydı.

808 total views, 1 views today